BIO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMA PIETEIKUMS