PAR MUMS

SIA "ĶILUPE" dibināta 1998.gadā. Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu, kvalitatīvu, videi drošu un draudzīgu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, pielāgojoties katra klienta individuālajām vajadzībām.

SIA "ĶILUPE" piedāvā šādus pakalpojumus: 
cieto sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un šķirošanu,
- būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteineru nomu un izvešanu,
- dažādu telpu/dzīvokļu/pagrabu/bēniņu atbrīvošanu no atkritumiem,
- transporta pakalpojumus.

SIA "ĶILUPE" savus pakalpojumus piedāvā fiziskām un juridiskām personām, kurām gan mājsaimniecības, gan saimnieciskās darbības rezultātā rodas sadzīves un ražošanas atkritumi. Darbības reģions - Ogres novadsAizkraukles novads, kā arī Rīgas/Pierīgas rajons.

Uzņēmums lepojas ar ilgstošu darba pieredzi atkritumu apsaimniekošanas nozarē un klientu apkalpošanā, kā arī profesionāliem darbiniekiem ar augstu atbildības sajūtu. Šobrīd uzņēmumā strādā 52 darbinieki.

Lai nodrošinātu uzņēmuma attīstību, tiek piesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi. SIA "ĶILUPE" ir īstenojusi šādus attīstības projektus „Sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas un kompostēšanas laukuma izbūve Ogres novadā” (2011.g. - 2012.g.) un „Notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide Ogres novadā” (2015.g.).

Kopš 2011.gada decembra SIA "ĶILUPE" ir ieviesta vides un kvalitātes pārvaldības sistēma, kas atbilst starptautiskajiem LVS EN ISO14001 un LVS EN ISO9001 standartiem. SIA "ĶILUPE" darbības sfēra ir cieto sadzīves atkritumu un bīstamo atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana un pārvadāšana.

SIA "ĶILUPE" kvalitātes un vides politika. Galvenie darbības pamatprincipi ir:
- Nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespēju atsevišķi nodalīt atkritumus pēc to veida un īpašībām, lai veicinātu atkritumu atkārtotu pārstrādi, resursu taupīšanu un to lietderīgu izmantošanu. 
- Nodrošināt bīstamo atkritumu pieņemšanu un tālāku nodošanu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas saņēmuši atbilstošas vides aizsardzības institūciju atļaujas darbībām ar bīstamajiem atkritumiem, tādejādi samazinot potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi. 
- Ievērot likumdošanas un uzņēmuma noteiktās prasības. 
- Balstīt uzņēmuma stratēģisko vadību un darbības uz nepārtrauktu pilnveidošanu un sasniegto rezultātu analīzi. 
- Paaugstināt darbinieku prasmes, zināšanas un kompetences uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai.

SIA "ĶILUPE" privātuma politika.