BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR BIOATKRITUMU ŠĶIROŠANU

- Kas notiks, ja Bioatkritumu konteinerā būs tam neatbilstoši atkritumi?


Tie tiks izvesti kopā ar sadzīves atkritumiem par standarta sadzīves atkritumu izvešanas maksu. Neatbilstošs atkritumu sastāvs bojā visu šķiroto atkritumu apjomu, tādēļ arī viens neatbilstoši izmests maiss sabojā visu konteinera saturu.

- Kā izvairīties no Bioatkritumu konteinera nelāgās smakas?

Lai samazinātu smaku veidošanos, iesakām konteineru novietot ēnotā vietā, ne tiešos saules staros, un turēt aizvērtu tā vāku. Lai mazinātu lieko mitrumu, ik pa laikam var iebērt sausos atkritumus, piemēram, sagrābtās rudens lapas, izkaltušo zāli.

Smakas visvairāk veidojas no gaļas produktu, to izstrādājumu un zivju atliekām, tāpēc noderīgi ir noskaidrot konteineru izvešanas grafiku, lai tās izmestu konteinerā neilgi pirms tā izvešanas.

- Kāpēc Bioatkritumu konteinerā nedrīkst mest tūju zarus?

Tūju lapas spēj aizsargāties pret mitrumu un krietni paildzina auga sadalīšanās laiku, ietekmējot arī visu pārējo bioatkritumu sadalīšanos. Lai bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde noritētu kontrolēti, tūjas ir vienīgie augi, kurus bioatkritumu konteinerā mest nedrīkst. Egļu un priežu skujas drīkst izmest bioatkritumu konteinerā.

- Kāpēc Bioatkritumu konteinerā nedrīkst mest papīru vai kartona vienreizlietojamos traukus?

Bioatkritumu konteinerā nedrīkst mest nekāda veida papīru – tostarp arī vienreizlietojamus kartona traukus. Turklāt vienreizlietojamajiem papīra traukiem ir speciāls pārklājums, lai tie maltītes laikā nesamirktu. Šis pārklājums vēl vairāk kavē pārstrādi, tādēļ bioatkritumu konteinerā tādu mest nedrīkst. Līdzīga situācija ir arī ar koka instrumentiem – dakšiņām un karotītēm.