Jauna līguma pieteikums

SIA "ĶILUPE" piedāvā vairākus veidus kā noslēgt jaunu atkritumu izvešanas līgumu. To var izdarīt uzņēmuma birojā Preses ielā 2, Ogrē, vai arī šeit pat mājas lapā. On-line pieteikumu var pieteikt gan fiziskas, gan juridiskas personas regulāra sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojuma saņemšanai.

Fiziskas personas on-line pieteikums

Spiest šeit

Juridiskas personas on-line pieteikums

Spiest šeit

____________________________________________________________________________________

Lai atkritumu konteinera apkalpošana noritētu bez starpgadījumiem:

 • mazizmēra konteineri (0,24m3) no pagalmiem un konteineru telpām atkritumu izvešanas dienās no plkst. 7:00 jānovieto ārpus sētas un žoga – blakus brauktuvei (ielai vai ceļam), kuras segums un izmēri atbilst specializētā kravas transportlīdzekļa pārvietošanās vajadzībām;
 • lielizmēra konteineriem (0,77 vai 1,1 m3) jāatrodas atkritumu konteineru laukumā, pie kura netraucēti var piebraukt specializētais kravas transportlīdzeklis;
 • atkritumu konteinera apkalpošana tiek veikta pēc abpusēji saskaņota grafika, bet, ja atkritumu konteiners noteiktajā datumā nav iztukšots vai arī nepieciešama papildu konteinera apkalpošana, lūdzam zvanīt pa tālruni 65071222 vai 29104053;
 • atkritumu konteinerā aizliegts ievietot:
  • šķidros atkritumus (asenizācija),
  • būvniecības un celtniecības atkritumus,
  • lielgabarīta atkritumus,
  • bīstamos atkritumus (akumulatorus, naftas produktus, sprāgstvielas, indīgas un radioaktīvas vielas),
  • pelnus, izdedžus, zemi, smiltis,
  • medicīniska un veterināra rakstura atkritumus.

  Šādu atkritumu izvešanu jāpiesaka ar atsevišķu pieteikumu!!! °

  _____________________________________________________________________________

Ja Jūsu konteiners netika iztukšots, tad iespējams dēļ viena no zemāk minētajiem iemesliem:

 • tas netika savlaicīgi izstumts pieejamā vietā;
 • konteineram nebija iespējams piekļūt (priekšā atradās nepareizi novietota mašīna, norisinājās ceļa remontdarbi, nebija notīrīts sniegs, utml.)
 • konteinerā bez sadzīves atkritumiem atradās arī citi atkritumu veidi (būvgruži, bīstamie atkritumi, utml.);
 • konteiners bija pārkrauts vai atkritumi bija pieblietēti, līdz ar ko nebija iespējams to iztukšot;
 • atkritumi bija iesaluši konteinerā (konteinera vāks ir jātur aizvērts);
 • ir kavēta rēķinu apmaksa.

Tālrunis: 65071222 vai 29104053
E-pasts: kilupe@gmail.com